Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
KLABBIJIET -  Sena:  
Klabb: BIRGU
Telephone: Indirizz: KLABB BOCCI
President: JOHN BORG   TRIQ IL-MIRATUR
Segretarju: FRANCO MUSCAT   BIRGU
Kaxxier: ETIENNE FARRUGIA   MALTA
 
Klabb: BIRKIRKARA
Telephone: 27300131 Indirizz: BOCCI KLABB
President:   TRIQ IL-VENERABBLI NAZJU FALZON,
Segretarju:   BIRKIRKARA
Kaxxier:   MALTA
 
Klabb: BIRZEBBUGIA
Telephone: 21651601 Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President: PETER GALEA   TRIQ SAN PATRIZJU,
Segretarju: LEONARD FARRUGIA   BIRZEBBUGA
Kaxxier: DANIELA CARUANA   MALTA
 
Klabb: BORMLA
Telephone: Indirizz: KLABB TAL-BOCCI BORMLA, SANTA MARGERITA,
President: CHARLIE CALAFATU   TRIQ IL-MITHNA,
Segretarju: MICHAEL CALLEJA   BORMLA
Kaxxier: JAMES MAMO   MALTA
 
Klabb: BROLLI
Telephone: Indirizz: KLABB BOCCI
President:  
Segretarju:   BIRZEBBUGA
Kaxxier:   MALTA
 
Klabb: BUGIBBA
Telephone: 21577362 Indirizz: BOCCI KLABB
President: KEVIN BORG   DAWRET IL-GZEJJER
Segretarju: STEPHEN ZAMMIT   BUGIBBA
Kaxxier: DOMNIC FERRANDO   MALTA
  BUGIBBABOCCIKLABB@HOTMAIL.COM
Klabb: COSPICUA RANGERS
Telephone: 27295315 Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President: MARIO ATTARD   TRIQ SAN GWANN,
Segretarju: GRACY ATTARD   BORMLA
Kaxxier: KEVIN DEBONO   MALTA
 
Klabb: FGURA
Telephone: 21662151 Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President:   QASAM BINI TAL-GVERN,
Segretarju:   FGURA
Kaxxier:   MALTA
 
Klabb: FLORIANA
Telephone: 21245402 Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President:   TRIQ VINCENZO DIMECH,
Segretarju:   FLORIANA
Kaxxier:   MALTA
 
Klabb: GHAXAQ
Telephone: 21663491 Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President: CARMELO DESIRA   PJAZZA SANTU ROKKU,
Segretarju: GULIANO MICALLEF   GHAXAQ
Kaxxier: GORG VASSALLO   MALTA
 
Klabb: GZIRA
Telephone: 21341021 Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President:   MANOEL ISLAND,
Segretarju:   GZIRA
Kaxxier:   MALTA
 
Klabb: HAMRUN
Telephone: 21234648 Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President:   TRIQ MILE END,
Segretarju:   HAMRUN
Kaxxier:   MALTA
 
Klabb: ISLA
Telephone: 21697724 Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President:   TRIQ IL HABS L-ANTIK,
Segretarju:   ISLA
Kaxxier:   MALTA
 
Klabb: KALKARA
Telephone: 21801227 Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President: LORENZ VELLA   XEWKIJA IX-XATT,
Segretarju: ROBERT ZAFFAREZE   KALKARA
Kaxxier: IVAN CAMILLERI   MALTA
 
Klabb: LIJA
Telephone: 21413593 Indirizz: GHAQDA BOCCI,
President:   TRIQ GIOVANNI BARBARA,
Segretarju:   LIJA
Kaxxier:   MALTA
 
Klabb: LUQA
Telephone: 21663529 Indirizz: BOCCI KLABB
President: JOE CAMILLERI   TRIQ GANNI VASSALLO,
Segretarju: BERNICE FENECH   LUQA
Kaxxier: MARVRICK FENECH   MALTA
 
Klabb: MARSA
Telephone: Indirizz: KLABB BOCCI
President:   TRIQ 13 TA DICEMBRU,
Segretarju:   MARSA
Kaxxier:   MALTA
 
Klabb: MARSAMXETTO
Telephone: 21236069 Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President:   TRIQ MARSAMXETT,
Segretarju:   MARSAMXETTO
Kaxxier:   MALTA
 
Klabb: MARSASKALA
Telephone: Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President:   PJAZZA DUN TARCIS AGIUS,
Segretarju:   MARSASKALA
Kaxxier:   MALTA
 
Klabb: MOSTA
Telephone: 21416725 Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President:   "GNIEN REGGIE CILIA" TRIQ IL-WIED IS-SIR,
Segretarju:   MOSTA
Kaxxier:   MALTA
 
Klabb: MSIDA
Telephone: 27245852 Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President: KEITH FAVA   MISRAH IL-HAMSA TA' OTTUBRU,
Segretarju: CHRIST MALLIA   MSIDA
Kaxxier: TONY MIFSUD   MALTA
 
Klabb: PAOLA
Telephone: Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President: ROBERT MELI   PAOLA WOLVES PAOLA HILL,
Segretarju: JOE SPITERI   PAOLA
Kaxxier: LINO GALEA   MALTA
 
Klabb: PAOLA WOLVES
Telephone: Indirizz: KLABB BOCCI
President:   TRIQ IL-HABS L-ANTIK,
Segretarju:   PAOLA
Kaxxier:   MALTA
 
Klabb: PIETA
Telephone: 27023876 Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President:   TRIQ MARINA,
Segretarju:   PIETA
Kaxxier:   MALTA
 
Klabb: QORMI SAN BASTJAN
Telephone: 21447335 Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President: DAVID AQUILINA   TRIQ L-IMDINA,
Segretarju: STEPHEN VELLA   QORMI
Kaxxier: ALFRED ABELA   MALTA
 
Klabb: QORMI SAN GORG
Telephone: 21499276 Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President: JOE CASSAR   TRIQ IL-WIED,
Segretarju: EMANUEL CHIRCOP   QORMI
Kaxxier: VINCENT MALLIA   MALTA
 
Klabb: QRENDI
Telephone: 21689782 Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President:   35, TRIQ ANTONIO CHIRCOP,
Segretarju:   QRENDI
Kaxxier:   MALTA
 
Klabb: SAN GWANN
Telephone: 21361510 Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President: DEMIS MICALLEF   TRIQ IL-PEPRIN,
Segretarju: JASON DALLI   SAN GWANN
Kaxxier: PAUL ZAHRA   MALTA
 
Klabb: SANTA LIENA BORMLA
Telephone: Indirizz: KLABB BOCCI
President:  
Segretarju:   BORMLA
Kaxxier:   MALTA
 
Klabb: SANTA LUCIJA
Telephone: 27665915 Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President:   VJAL L-OLEANDRI,
Segretarju:   SANTA LUCIJA
Kaxxier:   MALTA
 
Klabb: SANTA VENERA
Telephone: Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President:   ST.JOSEPH HIGH ROAD,
Segretarju:   SANTA VENERA
Kaxxier:   MALTA
 
Klabb: ST.PETER'S ZABBAR
Telephone: 21801868 Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President: STEPHEN BUHAGIAR   TRIQ SAN LEONARDU XGHAJRA,
Segretarju: CONRAD BORG   ZABBAR
Kaxxier: MARIO BUHAGIAR   MALTA
 
Klabb: TARXIEN
Telephone: 21696873 Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President: JOE GALEA   256,TRIQ SAMMAT,
Segretarju: NOEL CASSAR   TARXIEN
Kaxxier: SALVU ZAMMIT   MALTA
 
Klabb: THALASSALEJN
Telephone: 21581113 Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President: MARIO SULTANA   TRIQ L-ISKOLA,
Segretarju: SAMUEL VASSALLO   THALASSALEJN
Kaxxier: GEORGE BORG   MALTA
 
Klabb: VALLETTA ST.PAUL'S
Telephone: 21246114 Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President: GEORGE LAPIRA   20,TRIQ IL-MEDITERRAN,
Segretarju: JOE BARBARA   VALLETTA
Kaxxier: PAUL SCIBERRAS   MALTA
 
Klabb: ZABBAR
Telephone: 21676791 Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President: GEJTU BORG   TRIQ IL-KUNVENT
Segretarju: ETIENNE REED   ZABBAR
Kaxxier: JOSEF MERCIECA   MALTA
 
Klabb: ZEBBUG
Telephone: 21466122 Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President: ROBERT MERCIECA   TRIQ SCIORTINO,
Segretarju: PHILIP GATT   ZEBBUG (MALTA)
Kaxxier: JOHN AQUILINA   MALTA
 
Klabb: ZEJTUN
Telephone: 21673384 Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President: JOHAN SPITERI   TRIQ ID-DAHLA TA' SAN TUMAS
Segretarju: ANGELO CHETCUTI   ZEJTUN
Kaxxier: MARK DESIRA   MALTA
 
Klabb: ZURRIEQ
Telephone: 21682205 Indirizz: KLABB TAL-BOCCI
President: JOE CACHIA   TRIQ IL-MITHNA,
Segretarju: CARMEL FARRUGIA   ZURRIEQ
Kaxxier: SAVIOUR GALEA   MALTA
 
CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION