Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
MERHBA
Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi
Din il‐Federazzjoni ilha mwaqqfa disgħa u għoxrin sena, u minn sena għal oħra rajna din l‐għaqda dejjem miexja ’l quddiem. Wieħed irid jagħti gieħ lil dawk kollha li taw sehemhom fil‐ħidma li saret fi ħdan il‐Kunsill kif ukoll fil‐klabbs tagħna, b’sagrifiċċju personali kontinwu. Il‐Federazzjoni tħoss li qed dejjem jiżdied l-interess fil‐logħba tal‐boċċi u dan jawgura futur sabiħ.
| KLASSIFIKA 2014
Premier Division 1
01 BIRGU 16
02 ZEBBUG 11
03 QORMI SAN BASTJAN 11
04 ZURRIEQ 11
Premier Division 2
01 BORMLA 17
02 ISLA 16
03 KALKARA 12
04 LUQA 11
Premier Division 3
01 GHAXAQ 16
02 FLORIANA 14
03 SANTA VENERA 14
04 FGURA 14
| AHBARIJIET RICENTI
Ghinuni halli minn qed jabbuza mir-regolamenti ma` nhalluhx izjed.... Aqra Iktar ...
|  RITRATTI
CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION