Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
BIEDU TAC-CHAMPIONSHIP POOL U RELEGATION POOL.

Cirkulari 7 / 2019

Data:- 30 ta' Lulju, 2019

Sur Segretarju,

Dan huwa ix-xahar ta' SETTEMBRU kif sejrin ikunu id-Dati tac-Championship Pool u Relegation Pool :-

Sur Segretarji, Membri tal-Kumitati, Plejers u Deletanti tal-Bocci.

Qieghed nghijdilkom kif sejer ikun il-loghob minhabba impenji taghkom biex tkunu AVVZATI.

IL-HADD 1 TA' SETTEMBRU :- M’HEMMX LOGHOB.

IT-TNEJN 2 TA' SETTEMBRU :- KNOCK OUT 2x2 ( 2nd Round ).


BIEDU TAC-CHAMPIONSHIP POOL U RELEGATION POOL

 

IT-TLIETA  3 TA' SETTEMBRU :- PREMIER DIV. 1, 4 vs 1 1st Round. + ( 1 ). 

LIJA vs MSIDA    19 vs 21 ( Msida win )

L-ERBGHA 4 TA' SETTEMBRU :- PREMIER DIV. 1 3 vs 2 ( 1st Round ) + ( 2 ).

GHAXAQ vs PAOLA    21 vs 7  ( Ghaxaq win )

IL-HAMIS 5 TA' SETTEMBRU :- PREMIER DIV. 2, 4 vs 1 ( 1st Round ) × ( 3 ).

ZABBAR vs MARSMXETTO.  21 vs 15 ( Zabbar win )

IL-GIMGHA 6 TA' SETTEMBRU :- PREMIER DIV. 2 vs 2 ( 1st Round ) × ( 4 ).

ISLA vs ZEJTUN.        21 vs 0. ( Isla win )


IS-SIBT 7 TA’ SETTEMBRU :-. M’HEMMX LOGHOB.

IL-HADD 8 TA' SETTEMBRU :-. M’HEMMX LOGHOB ( IL-VITTORJA ).


IT-TNEJN 9 TA' SETTEMBRU :- PREMIER DIV. 3, 4 vs vs 2 ( 1st Round ) ÷ ( 5 ).

COSPICUA RANGERS vs MOSTA  21 vs 6 ( Cospicua R win )

FGURA vs ST. VENERA.   4 vs 21  ( St.Venera win )

IT-TLIETA 10 TA' SETTEMBRU :- PREMIER 1 u 2,  RELEGATION POOL 11 vs 8 u 10 vs 9 ( 1st Round ) = ( 6 ).

B'BUGIA vs BUGIBBA.    21 vs 14 ( Birzebbugia win )   

ZURRIEQ vs B'KARA.  18 vs 21 ( Birkirkara win )

THALASSALEJN vs LUQA.    21 vs 14 ( Thalassalejn win )

KALKARA  vs TARXIEN.   21 vs 14 ( Kalkara win )

L-ERBGHA 11 TA' SETTEMBRU :- PREMIER DIV. 2, 1 vs 4 ( 2nd Round ) × ( 7 ).

MARSMXETTO vs ZABBAR   21 vs 5 ---  Dic :- M'XETTO 11 vs ZABBAR 4 M'Xett win )

IL-HAMIS 12 TA' SETTEMBRU :- PREMIER DIV. 2, vs 3 ( 2nd Round ) × ( 8 ).

ZEJTUN vs ISLA 13 vs 21 ( Isla win )

IL-GIMGHA 13 TA' SETTEMBRU :- PREMIER 1 u 2,  RELEGATION POOL. 8 vs 11 u 9 vs 10 ( 2nd Round ) = ( 9 ).

BUGIBBA vs B'BUGIA      21 vs 10---  Dic :- BUGIBBA 11 vs B'BUGIA 10 ( BUGIBBA JIBQAW FL-EWWEL DIVIZJONI, FILWAQT B'BUGIA JIGU IR-RELEGATI GHAT-TIENI DIVIZJONI ). 

B'KARA vs ZURRIEQ      20 vs 21 ---  Dic :- B'KARA 4 vs ZURRIEQ 11 ZURRIEQ JIBQAW FL-EWWEL DIVIZJONI, FILWAQT B'KARA JIGU IR-RELEGATI GHAT-TIENI DIVIZJONI ). 

LUQA vs THALASSALEJN     21 vs 11 ---  Dic :- LUQA 0 vs THALASSALEJN 11 THALASSALEJN JIBQAW FIT-TIENI DIVIZJONI, FILWAQT LI LUQA JIGU IR-RELEGATI GHAT-TIELET DIVIZJONI ).  

TARXIEN vs KALKARA   21 vs 10---  Dic :- TARXIEN 11 vs KALKARA 7 TARXIEN JIBQAW FIT-TIENI DIVIZJONI, FILWAQT LI KALKARA JIGU IR-RELEGATI GHAT-TIELET DIVIZJONI ).  


IS-SIBT 14 TA’ SETTEMBRU :-. M’HEMMX LOGHOB.

IL-HADD 15 TA' SETTEMBRU :- M’HEMMX LOGHOB.

 

IT-TNEJN 16 TA' SETTEMBRU :- PREMIER DIV. 1, 1 vs ( 2nd Round ) + ( 10 ).

MSIDA vs LIJA

IT-TLIETA 17 TA' SETTEMBRU :- PREMIER DIV. 3, 1 vs u 2 vs ( 2nd Round ) ÷ ( 11 ).

MOSTA vs COSPICUA RANGERS  

ST. VENETA vs FGURA

L-ERBGHA 18 TA' SETTEMBRU :- PREMIER DIV 1, 2 vs 3 ( 2nd Round ) + ( 12 ).

PAOLA vs GHAXAQ

IL-HAMIS 19 TA' SETTEMBRU :- PREMIER DIV 3, GHAT-TIELET POST ( PIC NEWTRALI ) ÷ ( 13 ).


IL-GIMGHA 20 TA' SETTEMBRU :- FINALI PREMIER DIV 3( PIC NEWTRALI÷ ( 14 ).

 

IS-SIBT 21 TA’ SETTEMBRU :- M’HEMMX LOGHOB ( INDIPENDENZA ).

IL-HADD 22 TA' SETTEMBRU :-. M’HEMMX LOGHOB.

 

IT-TNEJN 23 TA' SETTEMBRU :- PREMIER DIV 2, GHAT-TIELET POST ( PIC NEWTRALI ) × ( 15 ).

ZABBAR  vs  ZEJTUN

IT-TLIETA 24 TA' SETTEMBRU :- FINALI PREMIER DIV 2, ( PIC NEWTRALI × ( 16 ).

MARSMXETTO  vs  ISLA

L-ERBGHA 25 TA' SETTEMBRU :- PREMIER DIV 1, GHAT-TIELET POST ( PIC NEWTRALI ) + ( 17 ).


IL-HAMIS 26 TA’ SETTEMBRU :- FINALI PREMIER DIV 1( PIC NEWTRALI + ( 18 ).  

 

CHAMPIONS TAL-BOCCI STAGUN 2019.

IL-GIMGHA 27 TA' SETTEMBRU :- KNOCK OUTS.

IS-SIBT 28 TA’ SETTEMBRU M’HEMMX LOGHOB.

IL-HADD 29 TA' SETTEMBRU :- M’HEMMX LOGHOB.

IT-TNEJN 30 TA' SETTEMBRU :- KNOCK OUTS.


HEKK GHANDKOM STAMPA CARA KIF HUWA IMQASAM IX-XAHAR TA' SETTEMBRU. U NKOMPLU BIN-KNOCK OUTS.

GRAZZI TA' KOLLOX NISTENA KOPERAZZJONI MIN NAHA TAGHKOM.

HEKK GHANDKOM STAMPA CARA KIF HUWA IMQASAM IX-XAHAR TA' SETTEMBRU.

U NKOMPLU BIN-KNOCK OUTS.


GRAZZI TA' KOLLOX NISTENA KOPERAZZJONI MIN NAHA TAGHKOM.


Jekk fix-xahar ta’Settembru taghmel ix-xita waqt il-loghob,il-loghob kollu jimxi gurnata il-quddiem jew kemm ikun hemm bzonn.

Ez. Jekk it-Tnejn ikun hemm il-loghob u taghmel ix-xita, il-loghob tat-Tnejn jintlaghab it-Tlieta w il-loghob tat-Tlieta jintlaghab l-Erbgha u jibqa sejjer hekk.


It-Tlugh tal-Poloz ta’ K.O. 3x3, K.O. 2x2, Charity Cup u l-Pitches ghall-finals tan-Knock Outs ser ikun nhar it-Tlieta 3 ta’Settembru,2019, Hin 4.45 pm.

Dawk il-klabbs li hadu il-Finals tan-Knock-Outs  fis-sena 2018 ma’ jistawx japplikaw biex jiehdu final din is-sena.

Kif ser jintghazlu il-Pitches ghall-Finals tac-Championship Pool

L-Ewwel Divizjoni:- Il-klabbs kollha jintefghu gewwa l-urna biex jitilghu bil-polza pero ikun hemm nieqsa dawk iz-zewg klabbs li jkunu telghu ghal-finali,l-istess jigri min jilghab ghat-tielet u r-raba’ post. Fir-relegation pool it-timijiet jilaghabu home u away,jekk jirbhu loghba kull wiehed issir decider ta hdax il-punt dik inhar stess, fl’istess pitch li tintlaghab it-tieni loghba.

It-Tieni Divizjoni:- L-istess isir bhal ta’ l-Ewwel Divizjoni.

It-Tielet Divizjoni:- L-istess bhal ta’ l-Ewwel u t-Tieni Divizjoni imma ma jintlaghabx ir-Relegation Pool.

Nixtieq nigbed l-attenzjoni tal-klabbs kif ukoll tar-referee li fil-kaxxa tal-bocci mhux permess li jkun hemm fliexken tax-xorb waqt il-loghob,jekk dawn l-affarijiet jigu injorati il-Federazzjoni ser tkun konstretta tiehu dawk il-passi neccesarji.Dan qed isir biex jekk il-Federazzjoni jkollha tiehu xi passi hadd ma jghid li ma’ kienx jaf.

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION