Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
ST.PETER'S ZABBAR JIRBHU IT-TROFEW TA' L-ANGLU TAT-TIELET DARBA

Gewwa il-Pic ta' Haz-Zebbug kien imballat bid-Delettanti tal-Bocci, asistejna ghat-Tielet Finali li tigi organizzata mil-Federazzjoni Kladds tal-Bocci, dik in-Knock Out ta' 3x3 marufa sew mad-Delettanti TAZZA TA' L-ANGLU.   


Il-Klabb tas-St.Peter's Zabbar rebhu dan l-unur fis-sena 1998 bl-isem ( XGHAJRA ), fis-sena 2008 bl-isem ( JUVENTUS ) u din is-sena 2018 bl-isem ( TAL-GRAZZJA ).


Din is-sena il-klabb tas-St.Peter's Zabbar kellhom stagun mill-aqwa, fejn fil-kampjonat Nazzjonali spiccaw fit-Tielet Post tal-Klassifka kif ukoll anke fin-Knock Outs li gew Orgazizzati mil-Federazzjoni dejjem spiccaw fin-naha ta' fuq.


Klabb zghir b'Kumitat habrieki bi Plejer's tajbin u mhux ta' b' xejn dejjem isejhulom ta' NAQRA. Imma veru li ta' Naqra imma il-Kumitat habbriki u bi Plejers kollha jigbdu habel wiehed.


It-Tim tas-St.Peter's Zabbar BL-ISEM ( TAL-GRAZZJA ) rebhu lil dawn it-timijiet :- fir-Round Preliminari kienu gew BYE. fil-Ewwel Round rebhu lit-tim ta' VALLETTA 18 ( MARSAMXETTO ), fit-Tielet Round rebhu lil gierin taghhom TAL-GRAZZJA ( IZ-ZABBARIN ), fil-Kwarti Finali rebhu lit-tim ta' MAQUDIN ( SANTA LUCIJA ), fis-Semi Finali rebhu lit-tim ta' SANTA LIENA ( BIRKIRKARA ) f'loghba mill-aktar kumbatuta, u il-Lum hargu Rebbieha fil-Finali kontra it-tim ta' J.S DIMECH ( MSIDA ).


It-tim tas-ST.PETER'S ZABBAR kien kompost min dawn il-Plejers :- CONRAD BORG, JOSEPH CAMILLERI, VINCENT GALEA, VICTOR ZAHRA, TARCISO PORTELLI u BRANDON PULIS.


It-tim ta; l-MSIDA BL-ISEM ( J.S DIMECH ) kien kompost min dawn il-Plejers :- Joseph Tabone, Karl Calleja, Christ Mallia, Paul Vassallo, George Ronayne u Paul Farrugia.


Ghall-Klabb ta' l-Msida kieku rebhu dan l-unur kien sejer ikun l-ewwel darba fl-istorja taghhom li jirbhu din it-Tazza Prestigjuza, imma loghob huwa min jilghab l-ahhar johrog rebbieh.


Fil-bidu tal-partita iz-Zabbarin St.Peter's hargu tajjeb fejn ghamlu zewg punti. Fit-Tieni gugata Msida ghamlu punt biex ir-rizultat gie 2 ma 1, fir-Raba gugata TAL-GRAZZJA ( ST.PETER'S ZABBAR ) gew Seba ma 1 min fuq iz-Zabbarin. 


Fid-Disa gugata ST.PETER'S ZABBAR gabu ir-rizultat Disa ma Tnejn min fuq iz-Zabbarin, Il-loghba komplit u bir-rizultat gie Hdax ma Tnejn , fejn Msidjani ghamlu sostutizzjoni fejn inqala il-Plejer Karl Calleja u dahal is-sostitut Paul Vassallo.


Il-loghba komplit biex TAL-GRAZZJA ( ST.PETER'S ZABBAR ) gabu ir-rizultat SITTAX ma TLIETA dejjem favur iz-Zabbarin.


Fl-ahhar waslet il-gugata Finali meta TAL-GRAZZJA ( ST.PETER'S ZABBAR ) ghamlu il-punti li kellhom bzon biex il-loghba spiccat TAL-GRAZZJA ( ST.PETER'S ZABBAR ) 21 ma 3 J.S DIMECH ( MSIDA ).


Il-loghba kienet ikkontrollata mir-Referee is-Sur Giovanni Cortis mghejjun mill-Assistant Referee is-sur Raymond Azzopardi.


Fi tmiem il-Finali, saret il-Prezentazzjoni tat-Trofew ta’ l-Anglu lill-Captian tat-Tim TAL-GRAZZJA ( ST.PETER'S ZABBAR ) mill-President tal-Federazzjoni s-Sur Giovanni Fabri, fost il-Ferh u Briju tas-Sapporters Zabbarin.

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION