Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
LAQGHA STRAORDINARJA LI GIET ABANDUNATA U NULLA

Hbieb, 

Il-Lejla it-Tlieta 15 ta' Jannar 2019, isejhet il-LAQGHA Straordinarja gewwa il-KWARTIRI tal-FEDERAZZJONI, fejn din il-Laqgha giet ABANDUNATA u giet NULLA.

Biex b'hekk baqa kollox l-istess. Jigifiri li Plejer iried jiregistra mall-klabb ghall-Tlett Snin, ghall-din is-sena.

Grazzi lil dawk kolha li attendew ghal din il-Laqgha STRAORDINARJA.

INHEGUKOM sabiex timxu mac-Cirkulari li inbaghtek l-ahhar wahda u iz-zommu id-dati ta' din ic-Cirkulari. Rigward IDCARDS, U ID-DATI TA' L-GHELUQ TAN-KNOCKS.

GRAZZI TAL-KOPERAZZJONI TAGHKOM.
THALLUX GHALL-AHHAR.
CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION