Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Formola ghall-min jixtieq johrog ghall-Kunsill

Lis-Segretarju,


Federazzjoni Klabbs tal-Bocci

140, Sisters Str,

Tarxien


Ahna li hawn taht iffirmati qed nipproponu lis-Sur _____________________ ghall kariga ta’President, Segretarju u Tezorier tal-Federazzjoni ghat-Tlett snin li gejjin.   ______________                ___________________            __________________

 

Membru Propost

Propost

Sekondat

     
 

Klabb _______________

Klabb  _______________


================================================================


NOMINAZZJONI GHAL  MEMBRI FIL-KUNSILL TAL-F.K.B. - 2021 - 2023

  

Lis-Segretarju tal-Federazzjoni Klabbs tal-Bocci.


Sinjur,


Il-Klabb tal-Bocci ta’ __________________ qed jinnomina lis-Sur __________________


biex  jkkontesta ghal membru fil-Kunsill ghal Tlett Snin 2021 – 2023 
   _______________          ___________________            __________________

 

  Nominat

Propost

Sekondat

     
 

Klabb _______________

Klabb  _______________


Filwaqt li nselli ghalikom, nistenna l-koperazzjoni taghkom.CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION