Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
DATI TAL-FINALI TAN-KNOCK OUTS

                     DATI TAL-FINALI TAN-KNOCK OUTS


L-Ewwel Finali hija dik ta' Individwali 1x1, li min jirbah din il-Finali jigi d-Dikjarat ic-Champion ta' Malta ghas-Sena 2018.


Din sejra isir il-Gimgha 26 ta' Ottubru, 2018 Hin fis-6.00 P.M gewwa il-Pic ta' Qormi San Bastjan


It-Tieni Finali hija dik ta' Tnejn kontra Tnejn 2x2, din sejra isir gewwa il-Pic ta' Santa Venera, it-Tlieta 30 ta' Ottubru, 2018 Hin fis-6.00  P.M.  


It-Tielet Finali hija dik ta' Tlieta kontra Tlieta marghufa mad-Deletanti t-Tazza ta' Anglu, din sejra isir gewwa il-Pic ta' Haz-Zebbug nhar il-Gimgha 2 ta' Novembru 2018, Hin fis-6.00 P.M.


L-ahhar Finali hija dik ic-Chossi Super Cup, bejn ic-Champions tal-Kampjonat tal-Premier League li huma it-Tim ta' Hal-Ghaxaq kontra ir-Rebbieha tat-Tazza ta' l-Anglu. Din sejra isir nhar it-Tlieta 6 ta' Novembru,2018 Hin fis-6.00 P.M. 


                             KULUR TAL-BOCCI 


Champions tal-Premier League vs Rebbieh ta' Anglu   

      GHAXAQ   AHDAR                          AHMAR


INHEGGU LID-DELETANTI KOLLHA SABIEX JASSISTU GHALL DAWN IL-FINALI GHAL-TMIEM LIS-STAGUN MILL-AQWA 2018.

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION