Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Direttivi mid-Dipartiment tas-Sahha lil Federazzjoni

Hbieb Segretarji,

Fuq Direttivi  mid-Dipariment tas-Sahha l-Federazzjoni giet avzata li ma’ jistax isir loghob tal-bocci taht forma kompettitiva mill istess Federazzjoni , bejn membri ta’ l-istess klabb kif ukoll bejn klabb u iehor. 

Jekk jinkisru dawn id-direttivi d-Dipartiment tas-Sahha ser jiehu dawk il-passi necessarji skond il-ligi.

Grazzi


CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION