Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
LOGHOB TAN-KNOCK OUTS

Il-Kunsill jixtieq jinfurmakom li l-loghob tan-Knock Outs ser jibda nhar it-Tnejn 12 ta' Marzu,2012 fis-Sitta ta' Filghaxija.

RIZULTATI TAL-LOGHBIET

Nixtieq ninfurmakom dwar il-loghob kollu tal-Federazzjoni, kemm Premier u Reserve League u Knock Outs ghandhom jigu mghoddija lis-Segretarju fuq il-Mobile :- 99252890 immedjatament hekk kif tispicca il-loghba u il-Line Ups u li Score Sheet ghandhom jigu mpustati minnufih.

Min jonqos milli jghamel hekk ikun qed jistenna li jehel il-multa. 

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION