Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
TLUGH TAL-POLOZ TAL-PICIS TAL-FINALI TAN-KNOCK OUTS GHAS-SENA 2018

Quddiem attendeza aktar min tas-soltu, sar it-tlugh tal-Poloz tal-Kompettizjoni Knock Out 3x3 marghufa sew mad-delettanti it-Tazza ta' Anglu.


Saru ukoll it-Tlugh tal-poloz tal-picis fejn sejrin jigu organizzati l-Finali ta' din is-sena ghas-Sena 2018.


IL-KLABB TA' HAZ-ZEBBUG SEJER JOSPITAW IL-FINALI DIK MAGHRUFA IT-TAZZA TA' L-ANGLU 3x3.


QORMI SAN BASTJAN GHANDOM JOSPITAW IL-FINALI DIK TA' INDIVIDWALI LI MIN JIRBAH IKUN IC-CHAMPION TA' MALTA GHAS-SENA 2018.


IL-KLABB TA' SANTA VENERA JOSPITAW IL-FINALI KNOCK OUT 2x2. TA' TNEJN KONTRA TNEJN.


IL-KLABB TA' HAL-GHAXAQ JOSPITAW IL-FINALI TAC-CHOSSI CUP, BEJN IC-CHAMPIONS TAL-PREMIER LEAGUE LI HUMA GHAXAQ KONTRA IR-REBBIEHA TAT-TAZZA TA' L-ANGLU, JEKK FIL-KAZ GHAXAQ JIRBHU IT-TAZZA TA' ANGLU, JILGHBU MAL-FINALISTI TAN-KNOCK OUT  3x3. 


Awguri lit-Timijiet Kollha.

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION