Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Minghajr Pregudizzju

Lis–Segretarji, 27 ta' Lulju 2021

Minghajr Pregudizzju,

Fil waqt li direttivi ta' Sahha Pubblika kif ukoll dawk ta'
Sport Malta baqaw l-istess fi sehh sal-gurnata ta llum
u kif ukoll mill-ahhar cirkulari numru 02/21 bi
Data 14 ta' Gunju 2021 li rcevejtu, kif ukoll kienet fuq
il-pagna eletronika tal-Federazzjoni.

Fejn spjegajna il pozizjoni taghna il kunsill tal Federazjoni,
dwar ir-restrizzjonijiet imponuti fuqna mill-Awtoritajiet
ikkoncernatti.

Ghat-Tieni darba il-Kunsill tal-Federazzjoni Bocci qeda
twissi li ma jistawx issiru Kompetizzjonijiet tal-Bocci li
jkun hemm nuqqas ta' restrizzjonijiet bhal ma diga sar
minn wara dahar il-Kunsill bi ksur ta li stess 
Statut tal-Federazzjoni.

Paragrafu :- 1.15
Klabbs huma obbligati li joqoghdu ghal kull direttiva li
jista jghati il-Kunsill tal-Federazzjoni.

Paragrafu :- 1.20
Filwaqt lill Kunsill ma jindahalx f' Amministrazzjoni
interna tal-klabbs, jista jindahal fejn jara li gew
miksura xi Regoli ta l-Istatut tal-Klabb, billi dan fuq
talba ta xi membru jew player tal-klabb, il Kunsill
jista jaghti dawk id-direttivi li jidhirlu li ghandu jghati
dwar il kaz.

Filwaqt li il kunsill ghandu il jedd peress li huwa l-korp
li jmexxi l-attivitajjiet tal-Federazzjoni skont.

Paragrafu :- 1.23-b
Jissospendi kif ukoll ikecci membru jew klabb minhabba
agir ir-ressponsabli li jmur kontra l-Statut tal- Federazzjoni.

Kif ukoll il kunsill tal-Federazzjoni tal-Bocci jiriserva id-dritt
skont i-Statut jinponni multi ki hemm imnizzel.

Paragrafu :- 1.82
Kull kompetizjoni tal-Bocci, tigi organizzata trid titmexxa
fuq ir-regolamenti tal-loghba approvati mill Federazzjoni.
( multa minn 35 euro sa 70 euro ).

Multa ta 35 euro ghal l ewwel darba. Multa ta 70 euro
kif ukoll sospenzzjoni skont kif jidirlu xieraq
il-Board ta' Dixxiplina.

Dan qed issir biex kullhadd jerfa ir ressponsabilta
t’aggiru fuq kummenti li qed issiru fuq il-Kunsill
tal-Federazzjoni Bocci Klabb fejn skont il paragrafu.

Paragrafu :- 1.47
Ebda Membru tal-Kunsill jew Bord tal-Federazzjoni,
kumitat jew pleyer ma jistghu jikkritikaw jew jiktbu
fil-gurnali jew fuq il-mezzi tax-xandir dwar decizzjonijiet
mehudin mill-Kunsill.
( ma dan il paragrafu hemm multi abbinati).

Fuq dawn il-punti imsemmija mill li Statut ta' Federazzjoni
mhux eskluzz li jitihdu azzjonijiet legali kontra minn qed
jikser dawn il punti, dan biex kull klabb u membru jaraf
jimxxi sew.

Ebda kompetizzjoni open ma tista issir issiru biss interni. 

Dejjem taghkom.

Il-Kunsill.

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION