Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Responsabilita u Dixxiplina lejn il-loghba tal-Bocci.

Lis-Segretarji :-

Qeda tisejjah Laqgha lis-Segretarji BISS urgenti tal-Klabbs ta' l-Ewwel,
it-Tieni u Tielet Divisioni.

Nota :- 

Jekk is-Segretarju ma jkunx jista jigi jista jigi President  imbasta
persuna WAHDA BISS.

Din il-Laqgha sejra issir gewwa il-Federazzjoni.

Kif gej :-

L-Ewwel Divisioni. 

Nhar  it-Tnejn 2 t’Awissu 2021 fil-5.00 ta' filghaxija (17:00).

It-Tieni Divisioni.

Nhar l-Erbgha 4 t’Awissu 2021 fil-5.00 ta' filghaxija (17:00).

It-Tielet Division. 

Nhar il-Hamis 5 t’Awissu 2021 fil-5.00 ta' filghaxija (17:00 ).

Il-Laqgha hija Obligatorja.

Agenda :-

Responsabilita tal-Federazzjoni.

Responsabilita tal-Kunsill.

Responsabilita tas-Segretarju w Membri tal-Kumitat.

Responsabilita u Dixxiplina lejn il-loghba tal-Bocci.

Grazzi.

Il-Kunsill.


CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION