Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Il-Laqghat tat-Tieni u Tielet Divizjoni ghalissa gew posposti

Gheziez  Segretarji,

B’disspjacir u nitolbu appologija.

Minn habba Cirkustanzi li ma kellniex kontrol fuqhom il-Laqghat li ikunu
sejrin bis sehh tat-Tieni u it-Tielet Divizjoni gew posposti ghada l-Erbgha
u l-Hamis ser issiru iktar il-quddiem . 

Ghal darba ohra niskuzaw ruhna.

Il-Kunsill

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION