Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
JINTEMM L- EWWEL ROUND FIL-KAMPJONAT TAL-BOCCI

                              TMIEM L-EWWEL ROUND


Fil-Kampjonat tal-Bocci tal-ewwel Divizjoni, insibu zewg timijiet fl-ewwel post tal-klassifika, Ghaxaq u Zebbug b'9 punti kull wiehed segwiti mit-tim ta' Lija bit-8 punti. fl-ahhar gurnata ta' loghob gew iregistrati zewg rebhiet gewwa darhom li huma Zebbug kontra Paola u Birkirkara kontra St.Peter's Zabbar, fil waqt li kellna Erba' timijiet li rebhu barra min darhom li huma Ghaxaq, Msida, Lija u Bugibba.


Hekk kif sejrin naghtu bidu tat-Tieni round din is-sena sejer ikollna kampjonat kumbatut sa' l-ahhar bit-timijiet ta' Zebbug, Ghaxaq u Lija jisiltu ghar-rebh ta' l-unuri 2018.


Fiz-zona tar-relegazjoni insibu lit-tim tal-Birgu ghadu b'ebda punt wara Hdax il-loghba, fil-waqt li Hamrun u Bormla ghandhom 3 punti kull wiehed, bit-tim ta' Bugibba ghandu 4 punti. 


Fil-waqt li nistenew u naraw. 


Awguraw lit-Timijiet kollha ghal-tmiem lis-stagun tal-Bocci mill-aqwa.             

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION