Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Kompetizzjoni organizzata mill-Klabb ta' Qormi San Bastjan Knock Out 3 x 3

Hbieb tieghi Kumitati, Plejers u Delettanti tal-Bocci.

Nixtieq ninfurmakom li ghada il-Hadd 11 ta' Marzu hin :- 9.30 ta' Filghodu, gewwa il-Pic ta' Qormi San Bastjan giet fit-tmiema din il-Kompetizzjoni orgazizzata mill-istess Klabb. Niextiq naghjd Proset lil Kumitat tant habrieki u spegjalment lil organizzatur is-Sur Paddy Borg, fejn kienet ta' success.

Ghall din il-Finali sejra tlaqa liz-zewg timijiet liz-zewg timijiet li huma it-tim ta' Hal-Ghaxaq li fis-Semi Finali rebhu lit-tim ta' Paola, u it-tim iehor huwa ta' Qormi San Bastjan li fis-Semi Finali rebhu lit-tim ta' Haz-Zebbug.

F' isem il-Kunsill tal-Federazzjoni jawgura lil dawn iz-zewg timijiet li waslu sal-finali. Importanti li dejjem tintlab taht spirtu sportiv kif dejjem sar min jilghab l-ahhar jirbah. Proset ukoll lit-timijiet li ipartecipaw, xi hadd irid jirbah u xi hadd irid jitlef importanti li hatu semm labghtu taht spirtu sportiv. Grazzi

Inheggu lid-dilettanti kollha biex jasistu ghal din il-finali.

Awguri liz-zewg timijiet.

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION