Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
FTUH MILL GDID TAL-PICTH TAL-BOCCI QORMI SAN BASTJAN

Gurnata verament sabiha llum il-Hadd 27 ta’Jannar 2013, assistejna ghal ftuh tal-kumpless gdid gewwa Hal-Qormi San Bastjan. F’dan il-kumpless fost ohrajn insibu l-klabb tal-Bocci ta’ San Bastjan. 


Dan il-klabb verament haqqu prosit ghax-xoghol li wettaq fil-pic tal-bocci biex illum jistaw jghejdu li ghandom pic “state of the art”.


Quddiem folla numeruza kien il-President tal-klabb tal-bocci s- Sur David Aquilina li fetah din l-okkazjoni fejn irringrazzja lill kull min ta sehmu biex seta sar dan il-kumpless, imbat kien imiss il-President tal-federazzjoni Klabbs tal-Bocci , is-Sur Vanni Fabri , huwa wkoll irringrazzja  lill-Kunsill Malti ghall-Isport ta’ l-ghajnuna l’offra ghat-tisbieh tal-klabbs tal-bocci,is-Sur Vanni Fabri f’isem il-Federazzjoni irringrazzja wkoll lill-President is-Sur David Aquilina ta’l-istedina u filwaqt li ferahlu ghal dan il-progett wera x-xewqa li klabbs ohra jaghmlu bhalhom.


Wara id-diskors tal-President tal-Federazzjoni, aghmel id-diskors tieghu l-Hon.Seg. Parlamentari ghaz-zghazagh u l-isports is-Sur Clyde Puli fejn huwa wkoll awgura lill-klabb ta’ Hal-Qormi San Bastjan qal ukoll biex dak li aghmlu llum ikun il-mera tal-futur ghall-klabbs ohra. Wara id-diskors ta’Hon. Segretarju nkixfet lapida biex b’hekk dan il-kumpless gie ddikjarat  miftuh.

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION