Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Segretarju

Cirkulari 05/22

Nixtieq nigbed l-attenzjoni tal-klabbs li s-Segretarju tal-F.K.B., is-Sur Philip Gatt, tefa rrizenja tieghu. Ir-raguni hi personali.

Ahna nirringrazzjaw lis-Sur Philip Gatt tax-xoghol li kien lehaq ghamel u kif qallu l-Kunsill, fl-ahhar laqgha, Il-bieb tal-Federazzjoni u dejjem miftuh ghalih

Grazzi.

Laqgha Generali Straordinarja sejra ssir gewwa H.Q. tal-Federazzjoni is-Sibt 4 ta’ Gunju, 2022 fid 9.00 ta’ filghodu.

Nominazzjonijiet ghal-Segretarju jintlaqaw minn nhar il-Hamis 26 ta’ Mejju, 2022 fil-5.00 ta’ filghaxija u jaghlqu nhar it-Tlieta 31 ta’ Mejju fis-6.00 ta’ filghaxija.

Il-poloz tan-k/o 3 x 3 ser jitilghu it-Tnejn 30 ta’ Mejju fil 5.00 ta’ filghaxija.

Il-poloz tal- 1 x 1 jitilghu nhar it-Tnejn 6 ta’ Gunju, 2022 fil- 5.00 ta’ filghaxija.

Grtazzi

John Formosa A/S

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION