Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
ST.PETER'S ZABBAR JIRBHU IC-CHOSSI SUPER CUP 2018

Il-Lum 6 ta' Novembru, 2018 gie fi Tmiemu l-istgun tal-Bocci gha-sena 2018.

Fil-Hdax il-Edizzjoni l-Klabb tas-St.Peter's Zabbar rebhu ghall-Ewwel Darba tac-“CHOSSI SUPPER CUP” ( 2018 ). Din il-Kompetizzjoni tintlaghab bejn ir-Rebbieha tal-Kompetizzjoni K.O. 3 x 3 marufa ahjar bhala t-Trofew ta’ l-Anglu u ir-rebbieha tal-Kampjonat Premjer ta’ l-Ewwel Divizjoni.

Quddiem pubbliku numeruz li attenda ghal din il-Finali li intlghabet fil-picth mill-isbah ta’ Hal-Ghaxaq. It-tim tas-St.Peter's Zabbar fl-ewwel Hames gugati kienu ghamlu Hmistax il-punt ( 15 ). Fis-Sitt gugata Ghaxaq ghamlu Punt wiehed biex ir-rizultat gie 15 ma 1. It-Tim ta' Hal-Ghaxaq beda gej bil-mod u dahlu fil-loghba bir-rizultat 17 ma 11. Imma it-tim tas-St.Peter's baqa sa l-ahhar fil-forma tieghu biex rebhu il-loghba 21 ma 11.

Verament lit-tim tas-St.Peter's Zabbar din is-sena kien wiehed mill-aqwa staguni li kellu. Ma nistawx ma nsemux il-Plejers Conrad Borg, Joseph Camilleri ( is-Sultan ) u Vincent Galea fejn kellom Stagun mill-aqwa, fejn fil-Kampjonat spiccaw fit-Tielet post, rebhu it-Tazza ta' l-Anglu u issa l-ahhar Finali ta' Super Chossi Cup 2018. Klabb zghir b'qalb kbira kumitat habriki u dejjem hargu zaghzah tajbin.

Il-lobgha kienet ikkontrollata mir-Refeere is-Sur Tony Falzon, mghejjun mis-Sur Raymond Azzopardi.

B’din il-Finali gejna fi tmiem l-istagun tal-Bocci ghas-sena 2018. Il-Presentazzjoni tac-“Chossi Super Cup” saret mis-Sur Joseph Scicluna ( ic-Chossi ), kif ukoll mill-President tal-Federazzjoni Klabbs tal-Bocci s-Sur Vanni Fabri.

 

    

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION