Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
IL-FORMAT IL-GDID TAL-KAMPJONAT TAL-BOCCI GHAS-SENA 2019

Illum waqt laqgha li saret gewwa il-Federazzjoni Klabbs tal-Bocci sar qbil fuq il-format il-gdid li sejjer jigi implementat mill-istagun li gej 2019.


Mil-istagun li gej il-format ser ikun hekk :-


It-timijiet se jilaghbu zewg rounds fuq bazi ta' Home u Away, bhal ma sar f'dan l-istagun 2017-2018.


Li ser jinbidel mill-istagun li gej huwa dan :- 


Wara i jkunu intlaghbu dawn iz-zewg rounds l-ewwel Erba' timijiet fil-Klassifika se jilaghbu fic-Championship pool. It-timijiet li jikklassifikaw fit-8,9,10 u 11 -il-post jilaghbu fir-relegation pool waqt li min jigi fl-ahhar post jigi awtomatikament relegat. It-timijiet li jigu fil-5,6 u 7 post, l-istagun taghhom jieqaf hemm.


Championship pool se tintlaghab hekk :-   4 vs 1 u 3 vs 2. Dan se jsir fuq bazi ta' Home u Away min jirbah jghaddi ghal Finali biex jintrebah il-Kampjonat waqt li t-telliefa jilaghbu decider ghat-Tielet post. It-timijiet li jiklassifikaw fl-Ewwel loghba tac-Championship pool Away. Dan qed isir biex jekk ikun hemm bzonn decider tintlaghab fil-ground ta' min ikun gie aktar 'l fuq fil-Klassifika.


Ir-relegation pool se tintlaghab hekk :- 8 vs 11 u 9 vs 10. Iz-zewg timijiet li johorgu telliefa jigu relegati. Bhal ma sar fic-Championship Pool it-timijiet li jikklassifikaw l-aktar 'l fuq cioe' dawk fit-8 u fid-9 post jilaghbu l-ewwel loghba Away.


Fit-Tielet Divizjoni c-Championship pool tintlaghab hekk:- 4 vs 1 u 3 v 2. Ir-Rebbieha jilaghbu Finali ghar-rebh tal-Kampjonat waqt li t-telliefa jilaghbu decider bejniethom biex jigi deciz min ikun it-Tielet tim li jigi promoss ghat-Tieni Divizjoni. Ovvjament f'din id-divizjoni ma jkunx hemm bzonn li tinlaghab relegation pool.
 

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION