Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
IL-FORMAT IL-GDID TAL-KAMPJONAT TAL-BOCCI GHAS-SENA 2019

Illum waqt laqgha li saret gewwa il-Federazzjoni Klabbs tal-Bocci sar qbil fuq il-Format il-Gdid li sejjer jigi implementat mill-istagun li gej 2019.


Mill-istagun li gej il-Format ser ikun hekk :-


It-timijiet se jilaghbu zewg Rounds fuq bazi ta' Home u Away, bhal ma sar f'dan l-istagun 2017-2018.


Li ser jinbidel mill-istagun li gej huwa dan :- 


Wara i jkunu intlaghbu dawn iz-zewg rounds l-ewwel Erba' timijiet fil-Klassifika se jilaghbu fic-Championship Pool. 


It-Timijiet li jikklassifikaw fit-8,9,10 u 11 il-post jilaghbu fir-Relegation Pool. 


Filwaqt waqt li min jigi fl-ahhar post jigi awtomatikament Relegat. 


It-Timijiet li jigu fil-5,6 u 7 post, l-istagun taghhom jieqaf hemm.


Ic-Championship Pool se tintlaghab hekk :-   


4 vs 1 u 3 vs 2


Dan se jsir fuq bazi ta' Home u Away min jirbah jghaddi ghal Finali biex jintrebah il-Kampjonat waqt li t-telliefa jilaghbu Decider ghat-Tielet post. 


It-Timijiet li jiklassifikaw fl-Ewwel loghba tac-Championship Pool Away. 


Dan qed isir biex jekk ikun hemm bzonn Decider tintlaghab fil-ground ta' min ikun gie aktar 'l fuq fil-Klassifika.


Ir-Relegation Pool se tintlaghab hekk :- 


8 vs 11 u 9 vs 10


Iz-zewg timijiet li johorgu telliefa jigu relegati. Bhal ma sar fic-Championship Pool it-timijiet li jikklassifikaw l-aktar 'l fuq cioe' dawk fit-8 u fid-9 post jilaghbu l-ewwel loghba Away.


Fit-Tielet Divizjoni c-Championship Pool tintlaghab hekk :- 


4 vs 1 u 3 v 2


Ir-Rebbieha jilaghbu Finali ghar-rebh tal-Kampjonat waqt li t-telliefa jilaghbu Decider bejniethom biex jigi deciz min ikun it-Tielet tim li jigi promoss ghat-Tieni Divizjoni. 


Ovvjament f'din id-divizjoni ma jkunx hemm bzonn li tinlaghab Relegation Pool.

 

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION