Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Avizziz Importanti

Cirkulari 02/21


Data: 14 ta’Gunju 2021Sur Segretarji,

 

Skond id-Dipartiment tas-Sahha l-affarijiet jidrhu li ser jiehdu fit-tul ghalhekk il-Federazzjoni hasbet li l-ahjar haga hi li din is-sena ma’ jsir l-ebda loghob tal-bocci.

 

Il-Federazzjoni qed tavza li ma’ jistax issir ebda kompetizzjoni bejn klabb u iehor.

 

Jekk din id-direttiva tinkiser il-Federazzjoni mhux responsabli ghal l ebdgha multa li tinhareg mill-entatita tal-gvern . 

 

Ghal daqstant infakrek li l-kunsill  ma ghandu ebda setta fuq direttivi li johorgu mid dipartiment ta' sahha hlief dak li jobghdi direttivi mahruga.

 

Grazzi 

Kunsill FKBCONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION