Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
KONDOLJANZI MILL-FEDRERZZJONI KLABBS TAL-BOCCI GHAT-TELFA TAS-SUR LAWRENCE BONANNO

Ninsab dirett mill-Kunsill tal-Federazzjoni Klabbs tal-Bocci biex inwassal dawn il-kondoljanzi taghna ghat-telfa tal-ghaziz membru fil-Kunsill tal-Federazzjoni Klabbs tal-Bocci s-Sur Lawrence Bonanno.

 

Kienet ahbar li lilna hasditna lkoll meta tafu kemm dan il-bniedem kien attiv f’din il-loghba tal-bocci.

 

Zmien bhal dan huwa zmien difficili fil-hajja tal-bniedem, haga li garrabniha ahna wkoll u ghalhekk nistghu inhossu dak li ghaddejtu inthom. 

 

Il-mewt hija xi haga li minnha jrid jghaddi kulhadd, imma t-telfa ta’ dan il-membru habriki hija xi haga li wiehed ma jistax jinsa malajr.

 

Kull kliem iehor f’ dawn ic-cirkostanzi huwa superflu u ghalhekk nergghu naghtu l-omor lill-familja tas-Sur Lawrence Bonanno.

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION