Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
GHAXAQ PASS IL-BODD GHAR-REBH TAL-KAMPJONAT TAL-BOCCI TA' L-EWWEL DIVIZJONI

Fl-Ewwel Divizjoni l-Klabb ta' Hal-Ghaxaq huma il-favoriti net li jirbhu l-Ewwel Kampjonat Nazzjonali tal-Bocci fl-Ewwel Divizjoni wara Hamsa u Tlettin Sena u sejrin inaqxu isimom fl-istorja tal-kotba tal-Federazzjoni tal-Bocci ghas-Sena 2018.


Il-Birah 7 ta' Awwissu, 2018, gew ir-registrati Erba' rebhiet Home u Tnejn Away. Wara ir-rebha tal-lum kontra il-Birgu ta' 21 ma 5 u bit-telfa ta' Zebbugin kontra il-girien taghhom Qormi San Bastjan 6 ma 21, It-tim ta' Hal-Ghaxaq ghamlu pass importanti ghar-rebh tal-Kampjonat ta' Sena 2018.  


Iz-Zebbugin xorta wahda zamew postom fit-Tieni post tal-Klassifika bi Hmistax il-punt. It-tim ta' Hal-Ghaxaq baqghlu jilghab kontra Lija Away, Misda Home u l-ahhar loghba Home kontra Hamrun, filwaqt liz-Zebbugin baqghlom loghba kontra Bugibba Away, St.Peter's Zabbar Home u fl-ahhar loghba taghhom kontra Paola Away. 


St.Peter's Zabbar zamew postom fit-Tielet post bit-Tnax il-punt, segwiti mit-tim ta' Paola li ghandhom Hdax il-punt, fejn huwa misteni l-konfront dirett bejn St.Peter's Zabbar u Paola, il-Gimgha li gejja it-Tnejn 13 ta' Awwissu fil-Pic tal-Bocci ta' Xaghjra. Min hawn nawguraw il-Festa it-tajba lil dawk li ghandhom il-Festa ta' Santa Marija.


Fin-naha tisfel tal-Klassifika insibu lit-timijiet tal-Birgu u Hamrun ir-relegati ghat-Tieni Divizjoni, bit-Tielet tim Bormla li ghandhom Sitt punti, u Bugibba li ghandhom Tmien punti tkompli l-glieda min minghhom sejer izomm postu fl-Ewwel Divizjoni. 


Nistenew u Naraw sa l-ahhar gurnata tal-Kampjonat Nazzjonali tal-Bocci ghas-Sena 2018. Awguri lit-Timijiet kollha rebbieha.  
CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION