Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
HINIJIET TAL-LOGHBIET U RIZULTATI

IL-KUNSILL JIXTIEQ JAVZAKHOM LI MIN NHAR IT-TLIETA 23 TA’ APRIL, 2013 IL-LOGHOB KOLLU JIBDA FIS-6.30 TA’ FIL-GHAXIJA.
  
Nixtieq ninfurmakom dwar il-loghob kollu tal-Federazzjoni, kemm Premier u Reserve League u Knock Outs ghandhom jigu mghoddija lis-Segretarju fuq il-Mobile :- 99252890 immedjatament hekk kif tispicca il-loghba u il-Line Ups u li Score Sheet ghandhom jigu mpustati minnufih.
 
Min jonqos milli jghamel hekk ikun qed jistenna li jehel il-multa.
 

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION