Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Cirkulari 5/23

Federazzjoni Klabbs tal-Bocci (MALTA)

Headquarters: 140, Sisters’ Street, Tarxien TXN 1040, Malta

 

Tel: (+356) 2180 7721  Fax (+356) 2180 7721   Mob; 79220278

Email ; fkbmalta@gmail.com     Website:- www.fkbocci.com

Facebook ;FKBOCCI

 

 

Cirkulari 05/23                                                                           9  ta’ Mejju  2023

 

 

Lis-Segretarji tal-Klabbs,

 

 

Qed nikteb biex ingib ghall-attenzjoni taghkom li r-rutelli li jintuzaw waqt il-loghob ufficjali jridu jkunu mixtrija jew approvati mill-F.K.B .

 

Se jkun hemm tolleranza zero mar-regolament al-Istatut dwar tipjip u xorb alkoholiku waqt il-loghob kemm mill-players kif ukoll mir-referee. Infakkarkom li hu fid-dmir tar-referee li jara li hadd ma jikser dan ir-regolament.

 

Importanti li wara kull loghba jintbaghtu il-line-ups forms ta zewg timijiet (Home u Away) u fuqhom ikun hemm lil-firma tal-Captain u ta’ rapprezentant tal-kumitat. Score Sheet mimlija sewwa u firmata mir-referee bl-isem u l-kuljum b’ittri kbar u firma. Dawn iridu jintbaghtu fl-indirzz muri aktar ’il fuq.

 

Kotba tal-Line Ups u Score Sheets iridu jkunu ufficjali tal-F.K.B. 

 

 

Nirringrazzjakom tal-koperazzjoni taghkom.

 

 

 

Ryan Cassar

Segretarju
CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION