Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Kompetizzjoni Knock Out 3x3 organizzata mill-Klabb ta' Haz-Zebbug

Hbieb tieghi, Kumitati, Plejers u Delettanti tal-Bocci.

Nixtieq ninfurmakom li nhar il-Hadd li gej 18 ta' Marzu, 2018 waslet ukoll fit-tmiema il-Kompetizzjoni Knock Out ta' 3x3, li giet organizzata mill-Klabb ta' Haz-Zebbug. Din il-finali sejra tintlab gewwa il-Pic ta' Haz-Zebbug, Hin fid-9.30 ta' filghodu.

Ghall din il-Finali waslu iz-zewg timijiet dawk ta' Zebbug kontra Ghaxaq, inheggu lid-dilettanti kollha tal-Bocci biex jasistu ghall din il-finali.

F'isem il-Kunsill tal-Federazzjoni nixtiequ nirringrazjaw lil dan il-klabb li din il-kompetizzjoni intlabet taht spirtu sportiv ukoll. Proset tmur u mhux l-inqas lil Kumitat taghnt habrieki.

Veru li kull tim jixtieq li jirbah, imma importanti li loghob dejjem intghab taht spirtu sportiv.

Awguri liz-zewg timijiet u speccjalment lil organizzaturi liz-Zebbugin, fejn din il-kompetizzjoni kienet ukoll ta' success.

Nixtieq nizkuza ruhi jekk inqast insemmi lil xi hadd. Awguri Hbieb.   
 
CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION