Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Cirkulari 03/23

Federazzjoni Klabbs tal-Bocci (MALTA)

Headquarters: 140, Sisters’ Street, Tarxien TXN 1040, Malta


Tel: (+356) 2180 7721  Fax (+356) 2180 7721   Mob; 7922-278

Email ; fkbmalta@gmail.com     Website:- www.fkbocci.com

Facebook ;FKBOCCICirkulari 03/23                                        16 ta’ Marzu 2023Lis-Segretarju,Kif tafu nhar Tnejn  20 ta Marzu 2023 se naghtu bidu ghal kompettizjonijiet ta Knock Out 1x1,wara jibdew ta 2x2 u 3x3 .


L-League Nazzjonali Tal-Bocci ha jibda Tlieta 11 Ta April 2023.


Ma din c-cirlukari ghandkom issibu fixtures ta 1x1,2x2,3x3 u l ewwel round tal-League Nazzjonali Tal-Bocci.


Min din s-sena waqt Laqgha Generali Generali ghaddiet biex waqt l loghab tal bocci inzommu serjeta specjalment ma jkunx hemm tipjiep u xorb alcoholiku waqt l loghob dan ha jkun qed isehh biex ikolna aktar serjeta. Dan ha jkun xoghol r referee li ha jkun qed jiehu hsieb l-loghba .


F’isem l Kunsill nawguraw stagun 2023 tajjeb lit teamijiet kollha . Mhux li wiehed jirbah biss huwa importanti, imma li nilghabu biex niehdu gost u bis-sincerita naghtu dak kollu li nafu f’din l-loghba, biex naghtu gost  lid dilettanti tal-bocci .
Tisliet,


Segretarju


Ryan CassarCONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION