Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
ROHS FIX-XIRI TA' BOCCI

Cirkulari 5 / 2019

Data:- 29 ta' Mejju, 2019


Avviz Importanti


Sur Segretarju,

Nixtieq nigbed l-attenzjoni li mil l-Ewwel ta' Gunju 2019 il-prezz tal-Bocci l-kbar ser ikun ta' Ghoxrin Ewro 20 ) flokk Sitta u Ghoxrin (  26 ) il-wahda.


Peress li l-prezz tal-bocci ser jonqos, l-F.K.B mill-Ewwel ta' Gunju 2019 l-quddiem ghall l-ebda raguni mhux ser tibqa tibdel Bocci.


Il-Federazzjoni qed tircievi hafna ilmenti fuq is-sigaretti waqt il-loghob anke fil-prezenza tal-membri tal-Federazzjoni, ghalhekk wasal il-mument li jekk il-Federazzjoni jkollha provi ser izzomm lir-Referee u l-Klabb tal-Plejer / Plejers involut / involuti risponsabli u tohrog il-Penali kif hemm stipulat fir-Regolamenti.


Nispera li l-klabbs u l-Plejers juru aktar rispett lejn l-Membri tal-Federazzjoni ghax donnu sar vizju li jekk ikun hemm membri tal-Federazzjoni ssir aktar Tipjip waqt il-Loghob.    


                                      

   
CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION