Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Knock Outs

Fit-12 u t- 13 ta` Gunju, bil permes tas-Segretarji tal-klabbs, in-knocks out kollha gew imwaqfa sa kemm johrog avviz iehor. Ghandi nifhem li s-Segretarji ghaddew din l-informazzjoni lill-plejers tal-klabb rispettivi taghhom.
CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION