Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Fixtures

Il-fixtures ghanhom jigu onorati kollha kif inhuma mnizzlin fil-ktieb tal-Federazzjoni Klabbs tal-Bocci. Ippruvajt nibdel il-fixture ta` nhar it-Tlieta le gejjin, biex nghamel dan ridt l-approvazzjoni tal-klabbs kollha, mhux kulhadd qabel, ghalhekk il-loghob ta` l-ewwel divizzjoni ghandu jintlghab nhar it-tlieta 24 ta` Gunju.
CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION