Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Poloz

Qed ikolli hafna pressjoni biex nibdel il-fixtures. Dan il-Federazzjoni ma` tistax tghamlu, ghax dawn huma regolamenti li ghamiltu inthom il-klabbs permetz tal-Laqghat Generali. Biex jien nibdel il-fixtures irid ikolli l-permes mill-maggoranza tal-klabbs.

Qed nircievu rapporti li xi plejers u referees mhux qed ikunu libsin l-uniformi u ghalhekk mhumiex konformi mar-regolamenti. (Kaz tipiku kien taz-Zejtun fejn fil-loghba tar-reserves ir-referee kien il-hin kollu bis-sigarett f`halqu, ma kienx liebes il-flokk tal-Federazzjoni u bil-karkur, Dawn bghatnilom il-multa)
Min jibghatilna ritratti ta` loghob fejn ir-referee/plejer ma jkunx konformi mar-regolamenti u r-ritratt ikun konfermat li ttiehed din is-sena, l-isem ta` minn jibghat ir-ritratt ha jibqa mistur, imma l-klabb ser jehel il-multa.

waslitilna nformazzjoni wkoll li jien ghid li n-Knock Out gew sospenduti u jitkomplew wara l-World Cup. Aqraw li news fuq din is-site tal-Erbgha 18 ta` Gunju bil-heading Knock Outs.

Id-dati tal-Poloz biex in-Knock Outs kollha jaslu ghall -kwarti finali ser ikunu Hekk:-
1 x 1 u 3 x 3 It-Tnejn 4 ta` Awissu 2014,
2 x 2 It-Tnejn 11 ta` Awissu 2014.

Inselli Ghalikom,
John Formosa
CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION