Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Skuzawna

L-F.K.B. tizkuza ruha ghal xi zbalji li setghu saru u li ma` kellniex kontroll fuqhom.

Hawn taht ser issibu l-fixtures kif suppost.

Home 4 ta` Awissu 2014  ----  Away 7 ta` Awissu 2014

MADE IN GHAXAQ- GHAXAQ                      VS     SAN BASTJAN - ZEBBUG
BRAZIL - PAOLA                                        VS     WE TWO - BIRGU
NIGRET - ZURRIEQ                                    VS     ST.ANDRIJA - LUQA
SHARKS - BUGIBBA                                    VS     STARS - THALASSALEJN
MARIJA BAMBINA - ISLA                             VS     TEAM ROBERTS - FLORIANA
NEXT DOOR - BIRGU                                  VS     REDENTUR - ISLA
BUNI - BIRZEBBUGA                                   VS     HIBS - PAOLA
TAL-GRAZZJA - QORMI SAN BASTJAN           VS    TAL-PUNT - S.P. ZABBAR

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION