Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Finali ta` taht it- 18 il-sena

Il-Lhum intlghabet il-finali ta`taht it-18 il-sena.
F`atmosfera mill-isbah, brijju ma`jaqta xejn mis-supporters taz zewg tims, organizzazzjoni mill-aqwa, f`picc mimli bid-dilettanti biex tara loghba li terga tqajjem memorji sbieh mill-antik, loghba li taf li sejjer tirrikreja ruhek u mhux tghid ghalfejn gejt hawn.

Hawnhekk nixtieq nirringrazzja lill klabbs li dahhlu t-tfal ghal-din il-kompetizzjoni, li naf li b`dedikazzjoni kbira, finanzi limitati xorta kkoperaw biex din il-finali tkun success. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill kumitat ta`Qormi San Bastjan talli gentilment silfuna l-klabb sabieh taghhom, u xejn inqas lill President tal-Federazzjoni Vanni Fabri u l-kaxxier Raymond ta`l-ghajnuna li tawni biex kollox mexa harir.

Fil-qosor, il-loghba bdiet billi rat lill Floriana jiehdu vantag ta sitta b`xejn.
Fis-sitt gugata rrizultat kien hekk:-
Floriana 6         S.P. Zabbar 8

it-tmien gugata:-
Floriana 15        S.P. Zabbar 8

fit-tnax il-gugata :-
Floriana 20        S.P.Zabbar 10

fil-15 il-gugata:-
Floriana 20        S.P. Zabbar 20

Il-loghba ntrebhet minn S.P. Zabbar


CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION