Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
2 x 2

Nhar l-Erbgha 11 ta` Marzu ser jibda l-loghob tat 2 x 2 Il-hin tal-loghob fis 6.00 p.m.
Jiddispjacini li ma` nistghax nitfa l-fixtures fuq il-website. Il-lum, it-Tnejn, sejrin inkellmu lill-programmer dwar dan u xi affarijiet ohra li nhux qeghdin tajbin fuq il-website.

Il-lum 9 ta` Marzu, it-Tnejn, il-Federazzjoni mhux ser tkun miftuha ghar-raguni msemmi hawn fuq.
CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION