Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
U/18 , kif ser ikunu l-poloz

Dahlu ghal-din il-kompetizzjoni 8 Klabbs - 12 il-tim. Birgu, Bugibba 2 Tims,
 Isla,Mosta erba` Tims, Qormi S.B., Qrendi, San Gwann u S.P.Zabbar.

Il-loghob kollu ser isir fuq sistema ta` - HOME/AWAY.
Bil-polza kull tim ser jigi abbinatt ittra tal-alfabett mill `A` sal `L`.

It-Tims tal-Mosta w Bugibba, peress li ghandhom izjed minn Tim wiehed
ser jigu mqassmin hekk:
L-ewwel zewg Tims, tal-Mosta, li jitilghu bil-polza jigu abbinati
l-ittri `A` u  `D` rispettivament.
L-ewwel Tim, ta` Bugibba`, li jista jitla bil-polza jigi abbinat l-ittra `E`.

Jigifieri mit-Tims li ser jilghabu fil-Preliminari l-hames Tims l-ohra
ser jintlew minn dawk il-Klabbs li ghandhom tim wiehed biss.
        _________________________________________

RAWN PRELIMINARI

Ser ikun bi tmien Tims, dawk it-Tims li jigu abbinati maghhom l-ittri
`A`,   `B`,   `C`,   `D`,   `E`,   `F`,    `G`    u   `H`.
Tim `A` jilghab kontra Tim `B`.
Tim `C` jilghab kontra Tim `D`.
Tim `E` jilghab kontra Tim `F`.
Tim `G` jilghab kontra Tim `H`.

`I`,   `J`,   `K,   u   `L   bye

Tim `A`,   `C`,   `E,   u   `G` jilghabu l-ewwel Home.

            HOME                  AWAY
      MON-10-AUG         THU-13-AUG

            TIM `A`               TIM `B`
            TIM `C`               TIM `D`
            TIM `E`               TIM `F
              
TIM `G`                  TIM `H`
              
`

         _______________________________________________

l-EWWEL ROUND

L-erba` Tims li jghaddu mill-Preliminari jilghabu ma
`I`,   `j`,   `k`   u   `l` li gew bye.
It-tims A/B, C/D, E/F u G/H ser jibdew il-loghba taghhom home

            HOME                 AWAY
        MON-17-AUG        THU-20-AUG

           

           TIM A/B                    TIM I
            TIM J                        TIM C/D
            TIM E/F                   TIM K
            TIM L                        TIM G/H


        ____________________________________________________________

SEMI FINALISTI

              HOME                       AWAY
         MON-24-AUG              THU-27-AUG

         Ir-rebbieh mit-Tims      Ir-rebbieh mit-Tims
              A/B/I                         E/F/K

         Ir-rebbieh mit-tims       Ir-rebbieh mit-tims
              C/D/J                        G/H/L
         _____________________________________________________________

                    FINALI MON-31-AUG
                        HIN:6.30 P.M.

         Finali li ser issir fil-Picc ta` Bormla Sta. Margerita.
           
CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION